STARE WŁOCHY - Poronińska 3556 m

Działka (Budowlana) na sprzedaż
2 750 000 PLN , Pow. 3 556 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
3 556 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Warszawa Włochy , Poronińska
Numer oferty:
ABR490575
Cena za m2:
773 PLN
Działka budowlana o powierzchni 3556 m2 położona w rejonie ulic: Poronińska-Patrolowa-Budki Szczęśliwickie. Teren objęty MPZP, wszystkie media w ulicy. Parametry działki - 40 na 90 m.
Przybliżone odległości do arteri i komunikacji:
Aleje Jerozolimskie - 1200 m,
Ul. Popularna 900 m,
Centrum - 8 km.
Komunikacja SKM:
Warszawa - Włochy (ok. 1200 m),
Warszawa - Aleje Jerozolimskie (ok 800 m),
WKD Warszawa - Aleje Jerozolimskie (ok. 900 m)


Wyjątki z MPZP;
§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu numerem 4 i symbolem przeznaczenia U ustala się następujące przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu: 1) przeznaczenie terenu: a) usługi nieuciążliwe, usługi związane z obsługą motoryzacji oraz obiekty produkcyjne i usługi uciążliwe, których uciążliwość nie wykracza poza teren inwestycji, b) dopuszcza się realizację wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych, c) dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych wbudowanych w budynki usługowe; 2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,0 z uwzględnieniem ustaleń lit.b, b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,5 pod warunkiem, że jednym pozwoleniem na budowę jest objęty teren o powierzchni nie mniejszej niż 3500m2 oraz zrealizowano jeden z tuneli o których mowa w ustaleniach dla terenów 1KDGP i 2KD-D, łączący obszar planu z obszarem położonym po wschodniej stronie terenów kolejowych, c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 50%, d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 40%, e) maksymalna wysokość zabudowy - 12m, f) minimalna wysokość zabudowy - 4m, g) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 3, h) maksymalny poziom projektowanego terenu - 33,5m, i) spadek dachu - do 10 stopni;, j) powierzchnia użytkowa nowo realizowanych lokali mieszkalnych w budynkach usługowych, nie może mieć więcej niż 40% powierzchni użytkowej całego budynku, przy czym powierzchnia użytkowa tych lokali w jednym budynku nie może wynosić więcej niż 300m2 ; 3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu, dotyczącymi oznaczenia na rysunku planu - linia zabudowy, b) lokalizacja elementów zagospodarowania terenu, takich jak ogrodzenia, reklamy i znaki informacyjne, budynki i budowle, musi być zgodna z ustaleniami ogólnymi planu: §5; 4) zasady ochrony i kształtowania środowiska i przyrody zgodnie z zapisami §6; 5) zasady magazynowania i zbiórki odpadów zgodnie z zapisami §7; 6) zasady podziału na działki budowlane zgodnie z zapisami §8; 7) zasady obsługi komunikacyjnej terenu zgodnie z zapisami §9 pkt 5; 8) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną zgodnie z zapisami §10; 9) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu zgodnie z zapisami §11; 10) zasady naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z zapisami §12.
ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny. Informacje zawarte w treści ogłoszenia są oparte na informacjach uzyskanych od właściciela oferowanej nieruchomości.

Nie wszystkie oferty widoczne są w internecie. Dlatego jeśli powyższa oferta nie spełnia Państwa oczekiwań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail z naszymi doradcami.

Pomagamy klientom od 1990 roku. Więcej o informacji o nas uzyskasz na naszej stronie internetowej www.abra.waw.pl
Gwarantujemy profesjonalną obsługę przy transakcjach kupna-sprzedaży i wynajmu. ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU!
Bezpłatnie pomagamy przy uzyskaniu kredytów. Współpracujemy z notariuszami, architektami oraz firmami remontowymi.
Przy obsłudze ofert sprzedaży z rynku pierwotnego nie pobieramy prowizji!
Nieprawidłowy adres E-mail