Działka rolno-budowlana dla dewelopera

Działka (Pod zabudowę jednorodzinną) na sprzedaż
1 470 000 PLN , Pow. 36 800 m2
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
36 800 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Michałów , Długa
Numer oferty:
334687
Cena za m2:
40 PLN
W naszej ofercie mamy atrakcyjną działkę budowlano-rolną położoną w miejscowości Michałow, gmina Klembów, powiat Wołomiński o powierzchni łącznej 36 800m2 z czego 8 383m2 jest ujęte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Działka położona jest przy szosie asfaltowej, w drodze jest prąd i wodociąg, kanalizacja: szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na tym obszarze dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowo-pensjonatową, letniskową, obiekty i urządzenia związane z działalnością rzemieślniczą o uciążliwości mieszczącej się w granicach własności oraz inną nieuciążliwą działalnością gospodarczą i komunalną;
- istniejąca zabudowa zagrodowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków pod warunkiem utrzymania przeznaczenia podstawowego;
- minimalna szerokość działki budowlanej w zabudowie wolnostojącej wynosi 16 metrów;
- dopuszcza się usytuowanie budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garaży w odległości mniejszej niż 3 metry lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;
- drogi wewnętrzne w obrębie wyznaczonych obszarów obsługujących więcej niż dwie działki budowlane muszą mieć szerokość nie mniejszą niż 6 metrów;
- przy dokonywaniu podziałów działek geodezyjnych na działki budowlane minimalna szerokość dróg zapewniających dojazd do tych działek wynosi:
a) 6 metrów jeżeli długość dzielonej działki wynosi do 100 metrów;
b) 10 metrów jeżeli długość dzielonej działki wynosi powyżej 100 metrów.

W opracowanej przez nas koncepcji do obszaru przeznaczonego pod zabudowę jednorodzinną w MPZP zaplanowaliśmy podział na dziewięć działek budowlanych o powierzchni: 6 działek po 730m2 i 3 działki po 715m2 z drogami wewnętrznymi o szerokości 10m2.
***
Pozostała część (28 217 m2) stanowi ziemię rolną z możliwością wystąpienia o warunki zabudowy i pod podział geodezyjny. Do tej części działki również opracowaliśmy wstępną koncepcję podziału na działki z drogą wewnętrzną (patrz załączone koncepcje podziału działek na dołączonych zdjęciach).

Działki położone są w odległości 13 km od Radzymina i wjazdu na S8, 13 km od Tłuszcza, 14,5 km od Wołomina, 43 km od Warszawy. Najbliższa stacja PKP Krusze - około 7 km. Bardzo dobre połączenia PLK z Tłuszcza do Warszawy Wileńskiej (38 minut).

Numer działki: 128/1, obręb Michałów, gmina Klembów. Cena: 1 650 000 zł.

Nieprawidłowy adres E-mail