Przydatne linki

EUKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej


Krajowa Informacja Podatkowa

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

GEOPORTAL


Plan Warszawy

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Warszawy

Warszawski Transport Publiczny

Warszawa Miejskie Centrum Kontaktu


Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON)

Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN)


Kursy walut w NBP – średnie

Kursy walut w NBP – kupna/sprzedaży