Masz już przygotowane mieszkanie do wynajmu. Potencjalni najemcy oglądają Twój lokal. A Ty teraz dopiero zaczynasz się zastanawiać, który z nich byłby dobrym najemcą.
Czy wybrać studenta, czy osoby pracujące ? A może rodzinę z dziećmi ? A może cudzoziemców ? A może lepszym najemcą będzie firma ? Jaki najemca gwarantuje regularne płatności ? Kto będzie dbał
o mieszkanie ? Te pytania zadaje sobie każdy wynajmujący.
Niestety nie jesteś w stanie przewidzieć jaki będzie Twój najemca. Wynajem to biznes i jak każdy biznes niesie ze sobą...

Więcej
Właściciele mieszkań pod wynajem stosują różne metody rozliczania opłat za media;

1. Najprostsza forma to regulowanie przez najemcę faktur za media, które przychodzą na adres mieszkania. Niestety jest to zarazem forma, która nie uwzględnia faktycznego zużycia mediów przez najemcę, ponieważ z reguły są to faktury , których kwoty wynikają ze zużycia mediów poprzednich lokatorów lub też są to tylko zaliczki. Wymaga ona też kontroli opłacania tych faktur przez najemcę.

2. Najemca reguluje do właściciela kwoty z faktur, które przychodzą na adres właściciela mieszkania. To rozwiązanie jak poprzednie nie uwzględnia faktycznego zużycia mediów przez...

Więcej
W umowie najmu powinny się znaleźć:

1. Określenie stron umowy – tutaj należy pamiętać, aby wpisać pesel najemcy, co umożliwi znalezienie najemcy celem wyegzekwowania ewentualnego długu

2. Określenie celu na jaki wynajmujesz nieruchomość np. cel mieszkaniowy

3. Czas trwania umowy – i tutaj trzeba pamiętać, aby w przypadku wynajmu na cele mieszkalne określić dokładny termin, należy unikać podpisywania umowy na czas nieokreślony, gdyż taka umowa w sposób istotny ogranicza prawa właściciela...

Więcej
Ile kosztuje usługa zarządzania najmem/obsługi wynajmu?Koszt usługi szacowany jest indywidualnie i zależy od nieruchomości i zakresu zamawianych usług. Np. koszt standardowej, bieżącej obsługi wynajmu lokalu (utrzymywanie kontaktu z najemcami, organizowanie bieżących napraw, dokonywanie płatności kosztów eksploatacyjnych związanych z mieszkaniem, monitoring płatności najemców, „miękka” windykacja) – to koszt 10% czynszu najmu miesięcznie tzn. jeżeli Twój przychód miesięczny z wynajmu wynosi 2000...

Więcej