Właściciele mieszkań pod wynajem stosują różne metody rozliczania opłat za media;

1. Najprostsza forma to regulowanie przez najemcę faktur za media, które przychodzą na adres mieszkania. Niestety jest to zarazem forma, która nie uwzględnia faktycznego zużycia mediów przez najemcę, ponieważ z reguły są to faktury , których kwoty wynikają ze zużycia mediów poprzednich lokatorów lub też są to tylko zaliczki. Wymaga ona też kontroli opłacania tych faktur przez najemcę.

2. Najemca reguluje do właściciela kwoty z faktur, które przychodzą na adres właściciela mieszkania. To rozwiązanie jak poprzednie nie uwzględnia faktycznego zużycia mediów przez najemcę.

3. Najemca przepisuje na siebie media i sam reguluje już wtedy swoje faktury. Zdaje to egzamin przy płatnościach za energie elektryczna i gaz. Właściciel nie musi się już martwić o te płatności. Niestety w przypadku wynajmu mieszkania nie da się przepisać na najemcę wody…
Ponadto przepisanie liczników z powrotem na właściciela może wydłużyć czas na ponowne wynajęcie mieszkania.

4. Rozliczenie za media następuje na koniec wynajmu na podstawie stanów liczników. Przy tym rozwiązaniu właściciel kredytuje najemcę i może się zdarzyć, że najemca na koniec wynajmu nie będzie dysponował kwotą aby od razu zwrócić właścicielowi opłaty za zużyte media, albo też opuści mieszkanie nie regulując tych opłat i właściciel będzie zmuszony dochodzić zwrotu opłat drogą sądową.

5. Najemca płaci Wynajmującemu co miesiąc zaliczki na media w ustalonej wysokości, a właściciel z tych zaliczek reguluje faktury za media, które do niego przychodzą. Rozliczenie zaliczek z najemcą następuje w okresach 3-miesiecznych na podstawie stanów liczników i stawek podawanych przez dostawców mediów.

ABRA-nieruchomości rekomenduje rozwiązanie nr 5.
Jest to rozwiązanie zabezpieczające właściciela i jednocześnie uczciwe, bo uwzględnia faktyczne
koszty zużycia mediów przez najemcę.

Nie masz czasu na rozliczanie mediów lub po prostu nie masz ochoty tego robić ?

Skontaktuj się z nami ! Będziemy to robić za Ciebie !