W umowie najmu powinny się znaleźć:

1. Określenie stron umowy – tutaj należy pamiętać, aby wpisać pesel najemcy, co umożliwi znalezienie najemcy celem wyegzekwowania ewentualnego długu

2. Określenie celu na jaki wynajmujesz nieruchomość np. cel mieszkaniowy

3. Czas trwania umowy – i tutaj trzeba pamiętać, aby w przypadku wynajmu na cele mieszkalne określić dokładny termin, należy unikać podpisywania umowy na czas nieokreślony, gdyż taka umowa w sposób istotny ogranicza prawa właściciela

4. Ustalony czynsz najmu i okresy płatności

5. Opłaty dodatkowe, jakie najemca będzie ponosił.

6. Określenie wysokości kaucji zabezpieczającej i warunków jej zwrotu. Rada: nie wydawaj najemcy lokalu bez uprzedniego otrzymania kaucji zabezpieczającej w pełnej wysokości.

7. Obowiązki najemcy i wynajmującego.

8. Ustalenie warunków i terminu zwrotu nieruchomości.

9. Adresy do korespondencji i dane kontaktowe.

Potrzebujesz pomocy przy ustalaniu treści umowy ?

Skontaktuj się z ABRA-Nieruchomości. Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia !

Zadzwoń lub napisz